5 tuyến đường sắp được mở rộng tại quận 9

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP và UBND quận 9 cho biết sẽ triển khai mở rộng nhiều tuyến đường huyết mạch tại quận 9 trong giai đoạn 2021-2025.

Trong đó có 2 tuyến đường là: Lã Xuân Oai và Nguyễn Duy Trinh là 2 tuyến đường huyết mạch kết nối các khu vực trọng điểm giao thông của quận 9.

5 tuyến đường sắp được mở rộng tại quận 9
5 tuyến đường sắp được mở rộng tại quận 9
5 tuyến đường sắp được mở rộng tại quận 9

Theo Plo